Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 11/07/2020
Parochiegids
Andere jaarlijkse steunacties
Kerkopbouw, Licht en liefde, Damiaan, MS-patiënten, Bond Zonder Naam, Missie, Amnesty International,…
Contactgegevens doorklikken naar Pastoor
HERSTART
VIERINGEN
VANAF 13 JUNI

INFO EN
MAATREGELEN
KLIK HIER