Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 11/07/2020
Parochiegids
Acolieten
Als misdienaar: voor alle jongeren vanaf het 3de leerjaar.
Bij huwelijks- en uitvaartliturgie: volwassenen.
Contactgegevens doorklikken naar Pastoor
HERSTART
VIERINGEN
VANAF 13 JUNI

INFO EN
MAATREGELEN
KLIK HIER