Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 11/07/2020
Praktische Info
Ziekenzalving
Heer, blijf bij ons, ook als de nacht valt…
Is er iemand onder U ziek, laat dan een priester uit de gemeenschap roepen, opdat hij een gebed zou uitspreken over de zieke en hem/haar met olie zalven in de naam van de Heer. (uit Jacobus 5,14 e.v.)
Neem contact op met de pastoor of eventueel via het contactgezin.
Contactgegevens doorklikken naar Pastoor
HERSTART
VIERINGEN
VANAF 13 JUNI

INFO EN
MAATREGELEN
KLIK HIER