Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 11/07/2020
Praktische Info
Vormsel
Jezus liet zijn apostelen niet alleen, maar zond hen de Geest. Diezelfde Geest wordt aan de jonge christen gegeven door zalving en handoplegging. Sprekend met de vormeling rond hun alledaagse ervaringen, tracht de catechist in te spelen op hun vragen en hen gevoelig te maken voor de blijde boodschap.

In juni zal je de eerste informatiebrief ontvangen in verband met het vormsel. Vanaf september zullen de inschrijvingen starten. Meer praktische informatie vind je bij de Werkgroep Vormselcatechese

In onze parochie wordt het vormsel toegediend op de 4de zaterdag na Pasen. De inschrijvingen starten steeds op het einde van juni in het voorgaande jaar.
Meer concrete informatie vindt u op de website van de vormselcatechese.
Contactgegevens doorklikken naar Werkgroep Vormselcatechese
HERSTART
VIERINGEN
VANAF 13 JUNI

INFO EN
MAATREGELEN
KLIK HIER