Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 11/07/2020
Praktische Info
Huwelijk
Een man en een vrouw hebben elkaar gevonden. Zij willen zich aan elkaar toevertrouwen en hun ‘gelukkig zijn’ in elkaars en Gods handen leggen.
Als teken van trouw geldt dat kleine woordje ‘ja’ en hun geloof dat God, tastbaar in hun liefde, met hen meegaat.
Daarom wordt deelname aan een verloofdenontmoeting sterk aangeraden. Neem contact op met de pastoor, minstens 5 à 6 maanden vóór het huwelijk.
Contactgegevens doorklikken naar Pastoor
HERSTART
VIERINGEN
VANAF 13 JUNI

INFO EN
MAATREGELEN
KLIK HIER