Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 11/07/2020
Praktische Info
Doopsel
Bron van Leven

In het doopsel zegt God:
‘Mens, ik zie je graag.
Jij bent iemand voor Mij.
Ik wil je laten delen in mijn leven.’

Ouders die hun kindje willen laten dopen, maken daarvoor tijdig een afspraak op de pastorij.
Doopcatechisten en ouders praten samen over het doopsel.
Contactgegevens doorklikken naar Werkgroep Doopselcatechese
HERSTART
VIERINGEN
VANAF 13 JUNI

INFO EN
MAATREGELEN
KLIK HIER