Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 30/01/2023
Praktische Info
Pastoor
Onze priester is André Stuyck sinds 1978.

Onze parochie St.-Leonardus is sinds de jaren zeventig uitgegroeid van een dorpsgemeenschap tot een uitgebreide parochie met een merkbaar proces van verstedelijking. Jonge en vitale gezinnen brengen een rijk aanbod van dynamische krachten, van mensen die iets willen ondernemen en verantwoordelijkheid willen opnemen, ook in parochiaal verband.
Voor één enkele parochiepriester zou een dergelijke parochie leiden een onmogelijke opdracht zijn, indien hij niet zou kunnen rekenen op een groep mensen om hem daarbij te helpen.
Op parochiaal vlak krijgt hij hulp van het parochieteam, de kerkfabriek, en ook vele vrijwilligers.
Sinds 1 juni 2015 is de pastoor André Stuyck (in mei 2015 - 75 jaar geworden) met pensioen.
Op vraag van de bisschop heeft André Stuyck de taak van administrator opgenomen voor onze parochie.
Sinds de oprichting van de pastorale eenheid Immanuel in 2017 is André Stuyck benoemd als pastoor van Sint-Leonardus Aartselaar en als parochievicaris in alle andere parochies van de pastorale eenheid.
Sinds 1 september 2020 is André Stuyck pastoor-emeritus in onze parochie.
Contactgegevens
Pastoor-emeritus
André Stuyck
Adres: Carillolei 32 - 2630 Aartselaar

E-mail:
andre.stuyck@sintleonardusaartselaar.be

Parochiesecretariaat
E-mail: secretariaat@sintleonardusaartselaar.be
Website
http://www.sintleonardusaartselaar.be
BELANGRIJK
CORONA
Aanpassing
11 maart 22

MAATREGELEN
KLIK HIER