Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 11/07/2020
Praktische Info
Parochieteam
Het parochieteam is samen met onze pastoor verantwoordelijk voor de pastoraal in onze parochie. Zij voeren het beleid en trachten een binding te zijn tussen al wat leeft en groeit in onze gemeenschap.

Leden van het parochieteam:

STUYCK André - Carillolei 7 - tel: 03 887 93 38 - andre.stuyck@telenet.be

DE REYS Rudi - Pierstraat 24 - tel: 0476 35 22 87 - Liturgie@SintLeonardusAartselaar.Be

DE SCHIETERE Christiane - Solhofdreef 47 - luc.liebaert@skynet.be

NAGELS Joris - Hoevelei 149 - tel: 03 877 55 96 - Communicatie@SintLeonardusAartselaar.Be

SIMONS Reinilda - Cam. Paulusstraat 1 - tel: 03 887 77 43 - nagelssimons@skynet.be

STRUYF Rita - Laar 4 bus 2 - tel: 03 289 77 30 - rita.struyf1@gmail.com

VAN DER AUWERA Kris - Catechese@SintLeonardusAartselaar.Be

Van GORP Karine - Adriaan Sanderslei 68 - tel: 0473 74 11 27 - Karineke.VanGorp@gmail.com

Contactgegevens doorklikken naar Pastoor
HERSTART
VIERINGEN
VANAF 13 JUNI

INFO EN
MAATREGELEN
KLIK HIER