Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 30/01/2023
Praktische Info
Parochieteam
Het parochieteam is samen met onze pastoor verantwoordelijk voor de pastoraal in onze parochie. Zij voeren het beleid en trachten een binding te zijn tussen al wat leeft en groeit in onze gemeenschap.

Leden van het parochieteam:

STUYCK André - Carillolei 7 - tel: 03 887 93 38 - Andre.Stuyck@SintLeonardusAartselaar.be

DE REYS Rudi - Pierstraat 24 - tel: 0469 14 59 40 - Liturgie@SintLeonardusAartselaar.Be

DE SCHIETERE Christiane - Solhofdreef 47 - Christiane.DeSchietere@sintleonardusaartselaar.be

NAGELS Joris - Hoevelei 149 - tel: 03 877 55 96 - Communicatie@SintLeonardusAartselaar.Be

SIMONS Reinilda - Cam. Paulusstraat 1 - tel: 03 887 77 43 - Reinilda.Simons@SintLeonardusAartselaar.be

STRUYF Rita - Rita.Struyf@SintLeonardusAartselaar.be

VAN DER AUWERA Kris - Catechese@SintLeonardusAartselaar.Be

Van GORP Karine - Adriaan Sanderslei 68 - tel: 0473 74 11 27 - Karine.VanGorp@SintLeonardusAartselaar.be

Contactgegevens doorklikken naar Pastoor
BELANGRIJK
CORONA
Aanpassing
11 maart 22

MAATREGELEN
KLIK HIER