Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 11/07/2020
Praktische Info
Parochieraad
De parochieraad komt 4 maal per jaar samen om in een geest van verbondenheid en broederlijkheid te zoeken naar hedendaagse samenwerkingsvormen en om het pastoraal team te adviseren.
Contactgegevens doorklikken naar Pastoor
HERSTART
VIERINGEN
VANAF 13 JUNI

INFO EN
MAATREGELEN
KLIK HIER